Cavab: Bəziləri bu səbəbi irəli sürürlər ki, o həzrət hər bir kəsin müqabilində olduğu zaman həmişə qələb çalardı. Bəziləri onun yeri və məqamının cənnətdə olmasını məqamının yüksəkliyi, ənbiya məqamı ilə bir səviyyədə olmasını deyirlər. Başqalarının dəlilinə görə isə Əli (əleyhissalam) Peyğəmbər (s.ə.v.v)-in arxasında olara Kəbədə bütləri məhv etdiyinə görə. Başqa bir səbəbə görə isə Peyğəmbər (s.ə.v.v)-dan sonra Əli (əleyhissalam) camaat arasında elm və bilikdə üstün idi.
Nur-az.com


more post like this