Cavab: Əli (əleyhissalam) buyurur: “Fəzilət, şərəf mənim təlatümlü dərya kimi dalğalanan ruhumdan sel kimi aşıb-daşır, ən uca zirvələrə uçan quşlar mənim yüksək məqamımın zirvəsinə çata bilməzlər.”    

NUR-AZ.COM


more post like this