Cavab: Zil-həccənin əvvəli, hicrətin ikinci ili (bəzi rəvayətlərə görə zil-həccənin 6-sı). NUR-AZ.COM


more post like this