1109. Əl ilə gцrьşmək
3574. Allahın Peyğəmbəri (s): «Bir-birinizlə ьz-ьzə gələndə, salam verib əl tutmaqla gцrьşьn. Bir-birinizdən ayrılan zaman, gьnahlarınızın bağışlanması arzusu ilə ayrılın.»
3575. Allahın Peyğəmbəri(s) : «Bir-birinizlə əl verməklə gцrьşьn. Зьnki əl vermək kin-kьdurəti aradan gцtьrər.»
3576. Allahın Peyğəmbəri(s): «Bir-birinizə əl verin ki, bu kini aparar.»
3577. İmam Baqir (ə): «İki nəfər kişi əl ilə gцrьşəndə, əlini saxlayan şəxsin savabı əlini buraxandan daha зoxdur. Bilin ki, bu əməl (yəni əl ilə gцrьşmək) onların gьnahlarını tamamilə qurtaranadək yuyub aparar.»
3578. İmam Sadiq (ə): «Mьsəlmanlar Allahın Rəsulunun (s) qoşununda mьharibəyə зıxanda sıx ağaclıq olan yerdən keзib aзıqlığa зıxan zaman Bir-birinə baxıb əl verərdilər»
3579. İmam Sadiq (ə): «Peyğəmbər (s) hər bir şəxsə əl verən zaman, həmin şəxs əlini зəkməyincə heз vaxt birinci цz əlini зəkməzdi.»

1110. Qadına əl verməyin qadağan olması
3580. Allahın Peyğəmbəri(s): «Mən qadınlara əl vermirəm.»
3581. İmam Sadiq (ə): «Evlənməyi halal olan (yəni, məhrəm olmayan) qadına, yalnız paltarın ьstьndən istisna olmaqla, əl vermək olmaz. Belə olan surətdə də əli sıxmaq olmaz.»

Mizanul – hikmətin xülasəsi kitabı – I I cild


more post like this