islamic mənbələri

  1. home

  2. article

  3. Əkbərin imdad istəməsi (rövzə)

  Əkbərin imdad istəməsi (rövzə)

  Əkbərin imdad istəməsi (rövzə)
  3 (60%) 2 votes

  Səsləyər baba, yetiş imdadıma bəs hardasan?

  Əl-aman səs ver yanan fəryadıma, bəs hardasan?

  Gəl yubanma xeymələrdən dadıma, bəs hardasan?

  Ah-naləmdən töküldü suz əgər torpağa,

  Peykərindən qan axır dəşti-bəla səhrasına,

  Qan tökür qüdsiyan insan kimi qovğasına,

  Lalə nəqşin qan çəkibdir surəti-zibasına,

  Ox dəyib yorğun düşüb meydanda əfsər torpağa.

  Surətindən qan axır yoxdu yarasın bağlayan,

  Vəhşəti Kərbü-bəladan qərqi-qəmdir asiman,

  Qaməti şahzadəni puşeş edib tirü-kəman,

  Gör nə halilə yıxıldı qanlı peykər toprağa.

  Əl-qərəz gəldi hicazın şahı meydana o gün,

  Sərzəmini-Kərbəla gördü batıb qana o gün,

  Qan veribdi Əkbəri ayini-Qurana o gün,

  Başda bir yara düşüb manəndi Heydər torpağa.

   

   

   

  Mərsiyələr Kitabından