1.Ya mən ərcuhu li-kulli xəyir və əmənu səxətəhu ində kulli şərr. Ya mən yuti-kəsrə bil-qalil. Ya mən yuti mən səələh. Ya mən yuti ləm yəsəluhu və mən lm yərifhu təhənunəm-minhu və rahməh. İtini bi-məsələti iyyək cəmiən xayrid-dunyə və cəmiə xayril-axirəh, vasrif ənni bi-məsələti iyyək cəmiə şərrid-dunya və şərril-axirəh. Fə-innəhu ğayru mənqusim-ma ətəytə vəzidni min fazlikə ya kərim Ya zəl-cəlali vəl-ikram. Ya zən-nəmai vəl-cud. Ya zəl-mənni vət-tavl. Hərrim şəybəti ələn-nar 2.Əstəğfirullahə zəl-cəlali vəl-ikarmi min cəmiz-zunubi vəl-asam 3.Əstəğfirullahəl-ləzi la ilahə illa huvə vəhdəhu la şərikə ləh və ətubu iləyh . 4.Əstğfirullahə və ətubu iləyh.
Cavab: 1.Ya mən ərcuhu li-kulli xəyir
Ey o şəxs ki, hər xeyir işdə sənə umidvaram və
və əmənu səxətəhu ində kulli şərr.
Və Onun qəzəbindən dogan hər bir şərr və pislikdən amandayam
Ya mən yuti-kəsirə bil-qalil.
Ey az (əməllərə) çoxlu mukafatlar verən
Ya mən yuti mən səələh.Ya mən yuti ləm yəsəluhu və mən lm yərifhu təhənunəm-minhu və rahməh.
Ey o şəxs ki, hər bir ehtiyacliya əta edirsən, Ey o şəxs ki, seni çagiran hər kəsə əta edirsən və səni çagirmayana, sənin mehr və şəfqətli, mərhəmətli oldugunu bilməyənə də əta edirsən
İtini bi-məsələti iyyək cəmiən xayrid-dunyə və cəmiə xayril-axirəh, vasrif ənni bi-məsələti iyyək cəmiə şərrid-dunya və şərril-axirəh.
Istəklərim muqabilində butun dunya və axirət xeyirlərini mənə əta et. İstəklərim muqabilində bütün dünya ve axirət şərlərini məndən uzaq et.
Fə-innəhu ğayru mənqusim-ma ətəytə vəzidni min fazlikə ya kərim
Ona gorə ki, Sən nə qədər əta etsən azalmaz. Fəzl və kerəminə xatir (mukafatlarini) çoxlat.
Ya zəl-cəlali vəl-ikram. Ya zən-nəmai vəl-cud. Ya zəl-mənni vət-tavl. Hərrim şəybəti ələn-nar.
Ey Cəlal və Kərəm sahibi, ey nemət və ehsanalr sahibi, ey Bizə minnət qoyaraq (istəklərimizi həyata keçirən), ey uca məqamli ehsan edən, cehənnəm odunu mənim ag saqqalima həram ət.
2. Əstəğfirullahə zəl-cəlali vəl-ikarmi min cəmiz-zunubi vəl-asam
Cəlal və kərəm sahibi Olan Allahdan butun gunah və psiliklərdən istigfar diləyirəm.
3. Əstəğfirullahəl-ləzi la ilahə illa huvə vəhdəhu la şərikə ləh və ətubu iləyh
Ondan başqa Allah olmayan, tək olub şəriki olmayan Allahdan istigfar diləyirəm və tovbə ilə ona donurəm.
4. Əstğfirullahə və ətubu iləyh
Istigfar diləyirəm və ona tovbə ilə donurəm. Əstğfirullahə və ətubu iləyh. Nur-az.com


more post like this