İmam Əli: “Əmin olmadığım halda mənə suyun və yaxud sidiyin səpilməsinə əhəmiyyət vermirəm”. (“Vəsail əl-Şiə”, c. 3, səh. 467)
Abdullah ibn Sənan nəql edir ki, İmam sadiqin (ə) yanında dəsnamaz və namazda vasvaslıq edən bir şəxs haqqında söz açdım və onun ağıllı biri olmasını bəyan etdim. İmam (ə) isə buyurdu: “Necə ağıllıdır ki, şeytana uyur?” Dedim, “şeytana necə uymuşdur?” İmam buyurdu: “Ondan bu vəsvaslığın səbəbini soruş. O sənə deyəcək ki, səbəbi şeytandır.”” (“Kafi”, “Əql və Cəhl” kitabı, səh. 10) NUR-AZ.COM


more post like this