Cavab: Hədis Quran ayələrindən ustun deyil. Əgər bir məsələni Qurani-kərim inkar edirsə, yüzlərlə hədis ona qarşi çıxa bilməz. Lakin Quranda mufəssəl qeyd edilməyən bir mövzu barədə hədis fikir bildirə bilər.


more post like this