İstər qanuni, istərsə də qeyri-qanuni körpənin salınmasına (siqtinə) icazə verilmir. Körpənin düşməsinə səbəbkar olmuş insan diyə ödəməlidir. Qeyri-qanuni körpənin siqt diyəsi onun ata-anasına çatmır. Halal körpənin siqt diyəsi isə körpənin varislərinə çatır. Amma günahkar ata-ana özü olduqda kimsəyə diyə ödənmir. NUR-AZ.COM


more post like this