1216.Ədalətin dəyər-qiyməti.
4008. İmam Əli (ə): «Ədalət bьtьn varlığın onun ьzərində qurulduğu bir bьnцvrədir.»
4009. İmam Əli (ə): «Pak olan Allah, ədaləti camaatın (həyatına) gьc-qьvvə verəninə, haqqı tapdalamaqdan və gьnahlardan uzaq durmaq, İslamda asanlıq və aзılış ьзьn bir vasitəyə зevirmişdir.»
4010. İmam Əli (ə): «Ədalət camaatı ayaq ьstə saxlayan və hцkmranların zivəridir.»
4011. İmam Əli (ə): «Ədalət dцvlətlərin sipəridir.»
4012. İmam Əli (ə): «İnsanların işi ədalətlə islah olar.»
4013. İmam Əli (ə): «Ədalətin səbəbinə bərəkət ikiqat artar». .
4014. İmam Əli (ə): «Ədalət idarəзiliyin nizam-intizamıdır.»
4015. İmam Əli (ə): «Heз bir şey, şəhərləri ədalət qədər abad etməz.»
4016. İmam Əli (ə) («Ədalət ьstьndьr, yoxsa səxavət?» sualına cavabından): «Ədalət hər şeyi цz yerinə qoyur, səxavət isə işləri məcrasından зıxarır. Ədalət əhatəli siyasətdir, ancaq səxavət xьsusi bir haldır (və məhdud sayda fərdlərə şamil olunur). Deməli, ədalət onların ən şərafətlisi və ьstьnьdьr.»
4017. Xanım Fatimeyi- Zəhra (ə): «Allah ədaləti qəlblərin rahatlığı ьзьn vacib buyurmuşdur.»
4018. İmam Sadiq (ə): «Ədalət susuz insanın зatdığı sudan daha şirindir.»
4019. İmam Sadiq (ə): «Ədalət baldan şirin, kərədən yumşaq və mьşkdən ətirlidir.»

1217. Ədalətli insanın xьsusiyyətləri.
4020. Allahın Peyğəmbəri (s): «Kim camaata qarşı rəftarında onlara zьlm etməsə, onlarla sцhbət edəndə yalan danışmasa, vəd verdikdə vədinə xi­laf зıxmasa insanlığı kamil, ədaləti aşkar, dostluğu vacib və qeybəti haramdır.»
4021. Allahın Peyğəmbəri (s): «Adil o şəxsdir ki, цzь ilə necə rəftar edilməsini istəyirsə camaatla da o cьr rəftar etsin.»

1218. Dьşmənlə ədalətli rəftara tцvsiyə olunması.
Quran:
«Ey iman gətirənlər! Allaha gцrə qiyam edin və ədalətə şəhadət verin. Bir dəstə ilə dьşmənзiliyiniz sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalət təqvaya daha yaxındır və Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allah işlərinizdən agahdır.»
Hədis:
4022. İmam Əli (ə)(əziz цvladı Həsənə (ə)tцvsiyyəsindən): «Sənə varlı və ya yoxsul olanda Allahın qarşısında təqvalı olmağı və dosta-dьşmənə qarşı ədaləti gцzləməyi tцvsiyyə edirəm.»

1219.İnsanların ən ədalətlisi.
4023. İmam Əli (ə): «İnsanların ən ədalətlisi qьdrətli ola-ola insafı gцzləyəndir.»
4024. İmam Əli (ə): «Xalqın ən ədalətlisi hamıdan daha haqlı qərar verəndir.»
4025. İmam Əli (ə): «Ədalətin son zirvəsi insanın цzь ilə ədalətli rəftar etməsidir.»

 

Mizanul – hikmətin xülasəsi kitabı – I I cild


more post like this