Cavab: Həzrət Əbul-Fəzl (əleyhis-salam)-ın həyatı ilə əlaqədar yazılan kitabların məcmusunu araşdırmaqla məlum olur ki, o həzrətin Hədiqətun-nəsəb, yaxud Hədaiqul-ins adlı bir qızı olmuşdur. Başqa nəqlə görə iki qızı olmuşdur ki, bəlkə də birinin adı Hədiqətun-nəsəb, digərinin adı isə Hədaiqul-uns olmuşdur. NUR-AZ.COM


more post like this